МОАУ "СОШ № 79"

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 79"

Классные руководители

1109 просмотров Добавлено: 4 августа 2021 16:49 Обновлено: 26 октября 2021 16:49

Список классов и классных руководителей на 2020-2021 учебный год

КлассФИО классного руководителя
Фадеева М.Ю.
Рашевская Н.В.
Бондаренко А.А.
Вострикова О.М.
Чубенко О.А.
Тлеумагамбетова Д.М.
Поздеева В.В.
Филипова А.В.

Пронина С.Д.
Бикеева А.Б.
Бажанова Л.М.
Корчук О.Н.
Чистякова Е.И.
Бакирова Н.Р.
Попова И.В.
Серваткина Т.Н.
Проказова Н.Е.
Халабурдина А.Д.
Шарова Т.В.
Щипкова О.А.
Зубарева О.А.
Шишова А.С.
Васильева Л.З.
Давлеткужина Р.Р.
Собчакова Н.М.
Юрьева Ю.Е.
Папенко В.П.
Трофимова Н.Н.
Алеманова О.М.
Калинкина О.Н.
Баева Т.Д.
Максимова Т.А.
Репкина Т.Г.
Плотникова Е.Н.
Петрова А.И.
Коновалова А.В.
Буданова М.Н.
Милайкина Н.Ю.
Меньшаева К.А.
Искиндирова А.Г.
Андреева Е.В.
Кажанова В.И.
Зинченко О.В.
Мищенко Е.В.
Лобанкова Е.В.
Сатюкова Н.Б.
Лопатина М.В.
Акилова А.Н.
Силкин А.В.
Никонова И.И.
Лукашева Т.А.
Бочкарева Е.П.
Нестерова Г.В.
Семегулина Ю.Н.
Лукашева Т.А.
Гусева Н.В.
Герингер О.А.
Синдеева И.Е.
Фомкина Т.Ф.
Россошанская Т.Б.
Овсянникова О.Н.
10аБугаева Г.А.
10бКарева О.В.
11аСкопинцева Ю.В.
11бТихонова Т.И.